יפוי כוח מתמשך

אדם מעל גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל בעתיד לקבל  עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. בין היתר עקב מצב רפואי לא תקין.

• במסגרת ייפוי הכוח יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות      
   לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את  שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות הנוגעות לחייו.


• ייפוי הכוח יהיה בתוקף רק אם ייערך בהתאם לקרטיריונים כפי שנקבעו ע"י משרד המשפטים.


• ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח. ניתן
   להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן  
   וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד
   מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.


• מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.

  אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

• כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד
  כשלא יוכל לקבלן בעצמו.


• הזכאות מותנית בכך שאותו אדם מבין מה המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מה מטרותיו ומה
  תוצאותיו. (אם מדובר באדם עם מוגבלות, הכוונה היא שהוא מסוגל להבין זאת בהינתן ההתאמות
  הנדרשות למצבו).

- יש לחתום על ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי
  הכוח.

עו"ד מורן נפתלי הוכשרה ע"י לשכת עורכי הדין על מנת לערוך יפוי כח שכזה.

 

* האמור לעיל אינו מהווה תחליף למתן ייעוץ משפטי פרטני.

יצירת קשר

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונשוב אליכם