צוואות וירושות

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") מסדיר את דיני הירושות והצוואות במדינת ישראל. חוק זה קובע כיצד כותבים צוואה ומה הקרטריונים של מסמך להיחשב כצוואה. כמו כן חוק זה קובע, מי רשאי לצוות ומי רשאי לרשת אדם, מי הם היורשים על פי דין בהיעדר צוואה, ועוד מגוון נושאים הקשורים לתחום.

מהי ירושה לפי צוואה?
כל זמן שאדם עודנו בחיים, הוא רשאי לכתוב צוואה, שבה הוא בלבד יקבע מי יירש את רכושו בעת פטירתו. ברוב המקרים, צוואה צריכה להיחתם בכתב ידו של המוריש, כאשר על המוריש להיות בעל סמכות להוריש את הרכוש המסוים וכן עליו להיות כשיר (דהיינו, לא פסול דין או קטין) לכתוב צוואה מבחינה חוקית. בנוסף, צוואה יכולה להשתנות ע"י מי שכתב אותה, כל עוד הוא בחיים ובמידה שאין עליו השפעה בלתי הוגנת לעשות כן.
חוק הירושה קובע, כיצד אפשר לחתום צוואה: דרך ראשונה היא, לחתום על צוואה בכתב, כפי שהוסבר לעיל. דרך שניה היא, לחתום על צוואה בפני שני עדים. דהיינו, הצוואה צריכה להיחתם בכתב ולכלול את שמות העדים שצפו בכתיבת הצוואה. דרך שלישית היא, לחתום על צוואה בפני רשות. כלומר, ניתן לפנות לרשם הירושה או לבית המשפט ולהקריא את הצוואה באופן פורמאלי. דרך רביעית היא, לצוות בעל פה, אך במקרים כאלו חלים כללים מיוחדים. מי שמצווה בעל פה, חייב להיות אדם שעתיד למות בזמן הקרוב (מה שמוגדר בחוק בתור "שכיב מרע"). במקרה כזה, הוא רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים. שני העדים יצטרכו לכתוב זיכרון דברים על תוכן הצוואה שנמסרה ולאחר מכן, למסור את זיכרון הדברים לרשם הירושות. אם המצווה אינו נפטר בתוך חודש מיום מסירת הצוואה, אזי הצוואה דינה להתבטל.

מהי ירושה על פי דין?
למרות זאת, ברירת המחדל על פי חוק, היא סיטואציה שבה המנוח לא השאיר אחריו צוואה. במקרה כזה, קובע חוק הירושה מי יהיו היורשים על פי חוק. סעיף 10 לחוק הירושה קובע, כי בהיעדר צוואה – מי שיירש את המנוח הם בן או בת זוגו בעת מותו וכן ילדיו, בצורה שווה.

האם אפשר להתנגד לירושה על פי דין?
לעיתים נוצרות סיטואציות, שבהן קיימת מחלוקת בין בני המשפחה בעניין הירושה. אך קודם, יש להבהיר כיצד מתנהל הליך של מתן "צו ירושה". מבחינה פרוצדורלית, עם מותו של אדם ללא ירושה, יש לפנות לרשם הירושה כדי לקבל "צו ירושה". על מנת שהרשם יורה על מתן צו, עליו להודיע בפרהסיה על מותו של המנוח ועל כך שקיימת ירושה, שעתידה להיות מחולקת. בתקופה זו אנשים רשאים להתנגד ל"צו הירושה".
ככל שלא הוגשה התנגדות, יינתן צו ירושה. ככל שהוגשה התנגדות, הרשם יעביר את ההתנגדות לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

חשוב לזכור!
כאמור, טיפול בענייני ירושות וצוואות מצריך ידע משפטי וובקיאות בתחום דיני המשפחה. מדובר בידע שרק עורך דין לענייני ירושה עשוי לצבור, על סמך ניסיונו המקצועי והכשרתו לכך. כך במידה והנכם נקלעתם לסיטואציה שבה עליכם להגן על זכויותיכם מכוח ירושה, או שברצונכם לכתוב צוואה שתסדיר את חלוקת רכושכם לאחר פטירתכם, רצוי מאוד לקבל ייעוץ משפטי בנושא מעו"ד המומחה בתחום.

 

* האמור לעיל אינו מהווה תחליף למתן ייעוץ משפטי פרטני.

יצירת קשר

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונשוב אליכם