דיני עבודה

 דיני העבודה  עוסקים בהסדרתם המשפטית של העבודה ויחסי העבודה, בתחומים הבאים:

• קביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד, מערכת היחסים החוזית בין העובד לבין המעביד והסדרת

  היחסים לפי החוזה בין הצדדים.

• חובותיהם וזכויותיהם של הצדדים לפי הדין החקוק, ובפרט לפי חקיקת המגן, אשר מעניקה לעובד  

  הגנות הגוברות על ההסכמות החוזיות בין הצדדים.

• משפט העבודה הקיבוצי - במסגרתו מוסדרים היחסים שבין ארגון עובדים למעביד, בתחומים כגון  

  חופש ההתאגדות, זכות השביתה והסכם קיבוצי. בנוסף, תחום זה מתייחס לצווי ההרחבה וליחסים

  שבין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים.

 

 משרדי הינו בעל  ניסיון עשיר שמלווה בהרבה הצלחות בייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה בתביעות   

 נגד המעסיקים וכן בתביעות של מעסיקים ע"י  עובדיהם.

 

* האמור לעיל אינו מהווה תחליף למתן ייעוץ משפטי פרטני.

יצירת קשר

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונשוב אליכם