חלוקת רכוש

ככלל, ענייני רכוש בין בני זוג נדונים בבית המשפט לענייני משפחה. כמו כן, הדין באשר לחלוקת רכוש בין בני זוג, קבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"). חוק זה קובע כי בעת גירושין או פקיעת נישואין, ייערך בין בני זוג איזון משאבים. כלומר – ייקחו את כל הרכוש המשותף של בני הזוג אשר נצבר במהלך נישואיהם ויחלקו אותו באופן שווה בין בני הזוג.

איזה רכוש נכלל במסגרת הסדר איזון המשאבים?
למעשה, חוק יחסי ממון קובע כי כל הרכוש המשותף שנצבר במהל נישואי הצדדים, ייכלל במסגרת הסדר איזון המשאבים. למרות זאת, חוק יחסי ממון מונה מספר סוגים של רכוש שלא נכללים במסגרת הסדר איזון המשאבים, כדלקמן:  רכוש שקיבל אחד מבני הזוג במתנה, או רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין. מעבר לכך, כספי פנסיה, מוניטין, דירת מגורים, רכבים ועוד, נחשבים בתור רכוש בר איזון, על כל המשתמע מכך.

 

* האמור לעיל אינו מהווה תחליף למתן ייעוץ משפטי פרטני.

יצירת קשר

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונשוב אליכם