נכנסת להיריון - דעי זכויותיך

תקופת ההיריון מאופיינת בתקופה של שמחה והתרגשות, אולם ישנן  נשים רבות שאשר דווקא בתקופה של שמחה שכזאת, נקלעות למצבים מבלבלים, לא נעימים ולעיתים אף לא ברורים במקום עבודתן.

היריונם נתפס ע"י אחרים , לעיתים כדבר מאיים המהווה תירוץ להקלות כלשהן במסגרת עבודתן, אולם הקלות אלה מוקנות להן עפ"י חוק וזכות ולא מחסד.

מתוך כך בחר המחוקק להגן על נשים אלה דווקא בתקופה זו, שני החוקים העיקריים המגנים על נשים ומקנים להן זכויות מיוחדות הינם:

חוק עבודת נשים 1954- המעניק הגנה חזקה על עובדת בהיריון מפני פיטורין ולידה , וכמו כן מהיעדרויות הקשורות לכך.

חוק שיויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988-  האוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו בשל מגוון סיבות כגון : מין והכולל בו גם איסור אפלייה מחמת היריון וטיפולי פוריות לצורך כניסה להיריון.

נשים רבות שואלות אותי האם ישנה חובה מצידן לגלות את דבר היריונן כבר עם כניסתם לעבודה ואף במועד ראיון העבודה? חשוב לדעת, שאין חוק מפורש המחייב את העובדת לגלות בשלב כזה מתקדם את דבר היריונה למעסיק קיים או למעסיק פוטנציאלי זאת רק אם הדבר לא יכביד על תפקודה בעבודה ולא יהווה מכשול לביצועיה בפועל במקום עבודתה.

במקרה והעובדת בחרה לספר למעסיק את דבר היריונה הרי שחובתו של המעסיק לא להפלותה על רקע זאת אלא להתייחס אליה כשווה בין שווים.

יש לזכור כי היריון אינו מהווה הגנה טוטאלית של העובדת מפני פיטורין ו/או סנקציות אחרות אשר יכולות להיות מוטלות עליה, זאת במקרה ותפקודה וביצועיה במקום עבודתה נובעים מסיבה אחרת ויש בכוונתה רק לנצל את דבר היריונה על מנת לחסות תחת הגנה.

במקרה של אי שביעות רצון המעסיק מהעובדת ההריונית נובע מסיבה שאינה קשורה להיריונה הרי שיש ביכולתו לפנות לממונה על חוק עבודת נשים אשר מהווה מעין גוף שיפוטי בבקשה לקבלת היתר לפיטורי העובדת. הממונה אמור לבחון היטב כל מקרה לגופו לאחר קבלת בקשת

המעסיק ולפני פיטורי העובדת ההריונית.

בעיקר יבחן הממונה האם המעסיק ביקש היתר לפיטורי העובדת מסיבה הקשורה להיריונה כגון: טיפולי פוריות ו/או כל טיפול הקשור להיריונה, במידה והסיבה אכן נעוצה בכך הרי שלא ינתן ההיתר למעסיק מפאת הפליית העובדת על רקע ההיריון.

במידה והממונה אכן נעתר לבקשת המעסיק לאחר בחינת המקרה והצדקתו למתן ההיתר, והיתר שכזה ניתן לפיטוריה למורת רוחה של העובדת , הרי שהעובדת תוכל לפנות לבית הדין לעבודה בתביעה כנגד מעסיקה וכן כנגד הממונה אשר זה יבחן האם פיטוריה של העובדת היו כדין או לא.

 

* האמור לעיל אינו מהווה תחליף למתן ייעוץ משפטי פרטני.

 

יצירת קשר

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונשוב אליכם