הפרת הבטחת נישואין מה זה ומתי?

יש פיצוי על הפרת הבטחת נישואין. אין פיצוי על חיי נישואין כושלים ואומללים.

העילה של הפרת הבטחת נישואין מקורה בדיני החוזים האנגליים וגם לאחר חקיקת חוק החוזים הישראלי, הכירו בתי המשפט בעילה זו. אשה שנעזבה על ידי ארוסה בסמוך לחתונה, וגבר שאשתו לעתיד חזרה בה מרצונה להתחתן עמו – יכולים לתבוע פיצוי כספי עקב עצם הפרת ההבטחה, הנזקים הכספיים שנגרמו להם, ועוגמת הנפש המרובה הכרוכה בביטול החתונה.

מדובר בתביעה חוזית להבדיל מתביעת נזיקין בעילת תרמית או מצג-שווא ולפיכך, אפשר לזכות לפיצוי בגין הפרת הבטחת נישואין גם בהיעדר כל כוונה לרמות מצד המבטיח שהפר את ההבטחה. אין צורך בכוונה רעה של הצד החוזר בו מרצונו להתחתן כדי לזכות בפיצוי בגין הפרת הבטחת נישואין.

תנאי ראשוני לביסוס עילה זאת, כמו לגבי כל הפרת חוזה, הוא הוכחה כי היתה הצעה או הבטחה שהתקבלו על ידי הצד השני, כפי שנדרש ליצירת יחסים חוזיים על פי סעיף 2 לחוק החוזים. הבעיה העקרונית בהוכחת הבטחות או הסכמים מסוג זה היא כי עצם הבטחת נישואין הינה בדרך כלל עניין ש"בינו לבינה" והיא אינה כתובה או ניתנת להוכחה כמו הסכמים מסחריים. לכן, יש לבחון את הראיות הנסיבתיות של מתן ההבטחה ולבחון כיצד ההבטחה התבטאה בפועל.

לעיתים ההצעה נשארת סודם הפרטי של בני הזוג ולעיתים ישנן ראיות חותכות כמו שיתוף בני המשפחה, עריכת טכס אירוסין, פניה לאולם חתונות ואף עיצוב הזמנות לחתונה. נטיית בתי המשפט היא לקבוע כי הפיצוי על הפרת הבטחת נישואין צריך להיות צנוע ביותר וישנם שופטים התומכים בביטולה המוחלט של העילה כעילת תביעה. אין ספק כי ניכרת בפסיקת בתי המשפט אפליית הגבר, וכי רק נשים יכולות לזכות בפיצוי ממשי בתביעה זו. נטיית בתי המשפט היא לקבוע כי נסיון החיים מראה שהפרת הבטחת נישואין גורמת בדרך כלל נזק כללי חמור יותר לאשה מאשר לגבר. לעומת האפשרות לקבל פיצוי – הגם צנוע – בגין הפרת הבטחת נישואין בתי המשפט לא הכירו כלל בעילה הנובעת מאומללות חיי נישואין, נטישה או בגידה.

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה, נדחתה על הסף תביעתו של גבר שאשתו בגדה בו ולאחר מכן נטשה אותו, תוך שהיא גורמת לו עוגמת נפש רבה, וערעור מצבו הנפשי.

נוצר מצב אבסורדי שאשה או גבר שננטשו ערב החתונה יזכו בפיצוי כספי של כמה עשרות אלפי שקלים, ולעומתם אשה או גבר שסבלו מאד במהלך חיי הנישואין, ננטשו ונבגדו אינם זכאים לפיצוי כלשהו בגין הסבל שהיה מנת חלקם שנים רבות.

 

* האמור לעיל אינו מהווה תחליף למתן ייעוץ משפטי פרטני.

יצירת קשר

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונשוב אליכם