מהי חשיבותה של עריכת צוואה?

מה חשיבותה של עריכת צוואה?

מהי צוואה?

 צוואה היא מסמך משפטי שכל אדם יכול לכתוב כיצד  להורות על האופן שבו יחולק עזבונו לאחר מותו, זאת אומרת הרכוש שהוא מותיר אחריו לאחר מותו. עזבון זה כולל את נכסי המקרקעין, המיטלטלין, חובות וזכויות אחרות בלתי מוחשיות שהאדם צבר במהלך חייו.

הדעה הרווחת בקרב הציבור שאין צורך לכתוב צוואה מאחר ובכל מקרה הרכוש מחולק לפי חוק הירושה הקובע כי המשפחה היא זו שמקבלת את הרכוש וזאת לפי מעגלי הקרבה או שכתיבת הצוואה תעלה להם סכום עתק. אך לא כך הדבר.

באופן עקרוני הוראות חוק הירושה תשכ"ה-1965 קובעות שכאשר האדם נפטר העיזבון יעבור ליורשים שלו. לפי הדין חלוקת העיזבון אמורה להיעשות לפי מעגלי הקרבה למוריש אמנם יש מצבים בהם האדם רואה לנכון לחלק את הרכוש שלו באופן שונה מזה שקובע החוק.

לפי החוק, הרכוש אמור להיות מחולק חצי לבן הזוג וחצי לילדים, אם היו לבני הזוג ילדים. כאשר ילדי הזוג מחלקים את הרכוש ביניהם בחלקים שווים ובן הזוג מקבל את כל תכולת הבית והמכונית המשפחתית.

בפועל קיימים מצבים בהם החלוקה מהסוג הזה עלולה לגרום לבעיות.

כך למשל במצבים בהם ישנם סכסוכי משפחה והמוריש לא מעוניין להותיר לאחד מילדיו חלק מרכושו או בכלל.

בעריכת צוואה המוריש בעצם יכול לוודא שאחרי מותו, רצונו כיצד לחלק את עזבונו הוא זה שיכובד ולא חוק הירושה הקבוע בחוק.

חשוב לציין כי על מנת שצוואה תחשב תקפה וכשירה ישנם דרישות בחוק המפרטות כיצד צוואה צריכה להיערך, ולכן חשיבות עריכת צוואה בפני עו"ד היא ערך שלא יסולא בפז זאת על מנת למנוע בעיות עתידיות שיכולות לצוץ לגבי כשירות הצוואה, דבר אשר אדם מן היישוב ללא ידע משפטי אינו יכול לצפות מראש במידה והוא כותב את הצוואה ללא ליווי משפטי מעו"ד המבין בתחום.

 

* האמור לעיל אינו מהווה תחליף למתן ייעוץ משפטי פרטני.

יצירת קשר

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונשוב אליכם