הפחתת מזונות ילדים? מתי , למה וכמה ?

שאלת הפחתת המזונות באה מצד האבות אשר לעיתים אחרי שההליכים הדיונים הסתיימו ועובר הזמן, כורעים תחת הנטל הכלכלי בין היתר מפאת תשלומי המזונות עבור הקטינים ולעיתים גם עבור קטין אחד.

לפעמים, אחד הצדדים נכנס לפרק ב' ,מתחתן בשנית ומביא עוד ילדים , עובדה שגורמת למשכורתו להצטמצם נוכח העובדה שביחס ישיר הוצאותיו גדלות.

ולפעמים האישה היא זו שמתחתנת ואז הגרוש טועה לחשוב כי עצם זה שהאישה כבר לא מתקיימת ממשכורתה בלבד אלא גם ממשכורתה של בן זוגה יש בכך להשליך על גובה המזונות ואולי אף להפחיתם.

יש לציין כי ישנם קריטריונים ברורים למקרים בהם בקשה להפחתת מזונות עלולה להיות מוצדקת, אולם על מנת להבהיר את הדברים על ההתחלה, כניסה לפרק ב' והבאת עוד ילדים לעולם הן מצד הבעל והן מצד האישה אינו מהווה סיבה מוצדקת על מנת לבקש הפחתת מזונות.

 

אם כך? מתי כן?

קודם כל חשוב להבין כי לאחר שמזונות הקטינים נקבעו בפסק דין או במסגרת הסכם גירושין , הערכאה השיפוטית בהן הן נידונו ונפסקו לא תמהר לשנות את הסכום הנקבע אלא רק אחרי הוכחת שינוי נסיבות מהותי כגון: ירידה משמעותית בשכר, מצב רפואי לא טוב או חולי .

הסכם הרבה יותרקשה לפתוח שכן יש להוכיח שלא היו בהסכם ויתורים בסכום המזונות "תמורת" נושאים רכושיים אחריםאלא אם מדובר על הסכם מזונות בלבד – ללא הסדרת נושאי רכוש.

 

כאשר מדובר בהפחתת מזונות שנקבעו בעבר בפסק דין בבית המשפט, הרי הדרך היום קלה יותרוזאת לאור הלכות חדשות אשר הכירו בחלוקת נטל המזונות באופן שיווני יותר על הצדדים, למשל במקרים של משמורת משותפת בין שני ההורים לפי הלכת העליון בבע"מ  919/15.

 

לסיכומם של דברים יש לבחון כל מקרה לגופו ואין להקיש מאחרים בכל הקשור לגובה המזונות, ישנם אבות רבים שמגיעים אלי עקב כך שהסביבה הקרובה שלהם ממהרת ולהשוות את סכום המזונות שהם משלמים לסכום אחר של חבר קרוב או שכן , דבר מוטעה ושגוי מהיסוד.

לפיכך אם מדובר בשינוי נסיבות מהותי ובמקרה שניתן להכניסו תחת ההלכה החדשה של העליון בעניין משמורת משותפת וזמני שהות שווים, יש להתייעץ עם עו"ד בדיני משפחה הבקיא בתחום על מנת לקבל חוות דעת מושכלת ומקצועית לאחר בחינת המקרה באם יש מקום להפחתת מזונות.

 

יצירת קשר

לפגישת ייעוץ השאירו פרטים ונשוב אליכם